TEL.083-250-9346 mailto:mitomo34@estate.ocn.ne.jp
お客様を真として、お客様と共に発展し、お客様が必要とする協会になる

一般社団法人 山口県古民家再生協会

古民家相談会

2016年09月07日

9月17日~19日まで古民家相談会を開催します。

古民家をどの様にしたら活用できるか?

古民家をどの様にリフォームできるか?

古民家を買いたい、売りたい などの相談を

受け付けます。

場所 古民家みとう

美祢市美東大田6061

問合せ 古民家再生協会

電話  083-250-9346