TEL.083-250-9346 mailto:mitomo34@estate.ocn.ne.jp
お客様を真として、お客様と共に発展し、お客様が必要とする協会になる

一般社団法人 山口県古民家再生協会

古民家相談会開催

2020年05月29日

古民家相談会をに開催します

古民家のリフォーム 売買 古民家にこれから住みたいなど

古民家のプロが色々相談に乗ります

日時 6月14日(日)

10時~16時まで

場所 古民家みとう 美祢市美東町大田60601